INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 träder en ny lag som heter GDPR (General Data Protection) i kraft. Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer och behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Vi på Lindblad Reklam AB värnar alltid om personlig integritet. Det är väldigt viktigt för oss att ni som kund känner er trygg med hur vi behandlar era personuppgifter på ett sätt som är gällande i den nya dataskyddsförordningen, GDPR.
Personlig information är just det, personlig. När du delar med dig av dina personuppgifter till Lindblad Reklam gör du förmodligen det för att du ska beställa från oss, och då har du också rätt att veta hur vi hanterar dina uppgifter. Därför kommer här en förklaring.
1. Data Lindblad Reklam använder bara personlig information som vi får direkt av dig, t.ex. då du beställer en produkt eller en service av oss.
Vi använder följande uppgifter:
– Beställarnamn samt adress – Telefonnummer – Faktureringsadress – E-mailadress – Betalningsinformation
– Personnummer i vissa fall Som du säkert förstår behöver vi uppgifter om leveransadress, så att vi kan leverera din beställning. 2. Säkerhet All information du ger oss skyddas med hjälp av molnbaserad teknik, där personlig inloggning krävs av anställda på Lindblad Reklam så att ingen obehörig ska kunna komma åt den. Behöver vi dela med oss av uppgifter till andra företag kräver vi att de behandlar och skyddar uppgifterna på ett likvärdigt sätt. Företagen får endast använda uppgifterna för det syfte för vilket de delades. Se mer info under stycke 5 Tredje part.
3. Tid för lagring Vi behåller dina uppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna utföra ordern och därefter i ytterligare max två år (Läs mera här). Därefter raderas uppgifterna, såvida vi inte genom lagkrav är tvungna att spara dem längre. T.ex. kräver lagen att vi sparar kundinformation och betalningsinformation knutet till fakturor i sju år.
4. Ändamål
Vi använder de uppgifter du ger oss för olika ändamål.
Leverans Uppgifterna du lämnar behövs för att kunna genomföra din order. I en del fall lämnar vi uppgifter vidare till så kallad ”tredje part”, för att säkerställa att din order hanteras på bästa sätt. Du kan läsa mer om tredje part här.
Reklam Att godkänna att vi skickar reklam via e-mail och sociala medier, är ett bekvämt sätt för dig att hålla dig uppdaterad om våra produkter och vår service.
Nyhetsmail och SMS Genom att registrera dig för våra nyhetsmail och SMS kan du vara säker på att alltid få ta del av erbjudanden, rabatter och nyheter. Samtliga nyhetsmail och SMS innehåller en länk med vilken du när som helst kan avsäga dig fler mail och SMS-meddelanden.
Frågor Har du frågor om ex. din leverans kan du ställa dessa via ett mejl eller ringa oss. Där kommer du eventuellt att bli ombedd att lämna en del uppgifter. Du väljer själv vilken information du skickar till oss info@lindbladreklam.se www.lindbladreklam.se 556715-8950
och informationen sparas endast så länge som det behövs för att vi ska kunna besvara dina frågor fullt ut. Vi vill självklart hjälpa dig på bästa möjliga sätt.
Platsdata För att kunna ge dig bra service behöver vi ibland tillgång till din platsdata (GPS). Blir det aktuellt ber vi alltid först om din tillåtelse.
5. Tredje part
Ibland kan vi dela med oss av data till företag vi samarbetar med, så kallad tredje part, för att kunna genomföra din order.
5.1 Tjänster för navigation och kartbildsfoto, som t.ex. Google Maps, kan behandla och lagra platsdata. Det finns möjlighet för Google och Apple att använda denna data, vilket Lindblad Reklam inte kan påverka. Vill du veta mer om detta hänvisar vi till respektive företags integritetspolicy.
5.2 När du gör en order hos oss, delar vi vid behov med oss av den data, till tredje part. Detta görs endast om det krävs för att uppfylla vårt avtal med dig eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vid t.ex. misstänkt bedrägeri eller missbruk av våra tjänster och produkter, kan vi lämna ut personliga data till ansvariga myndigheter.
5.3 För att kunna optimera vår webbsida och göra den så enkel att använda och så personlig som möjligt, använder vi oss av statistikverktyg som t.ex. Google Analytics, som undersöker hur du använder siten. Självklart har vi noggrant utformade avtal med företagen som tillhandahåller dessa tjänster/verktyg, som säkerställer att användarens personliga integritet inte kränks och att t.ex. IP-adresser anonymiseras. 6. Tredje land En del av de företag vi samarbetar med är baserade i länder utanför EU. Lagarna i dessa länder ger inte alltid samma skydd för personuppgifter som EU:s bestämmelser och därför har vi ingått avtal med företagen där de åtar sig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
7. Tredje parts webbsidor Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Vi kan inte påverka dessa webbsidor och inte heller garantera att företagen som äger dem hanterar data på samma säkra sätt som vi gör. Därför rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy innan du använder sidorna.
8. Uppdatering av integritetspolicy För att kunna hålla dig informerad om hanteringen av persondata kan vi komma att behöva uppdatera vår integritetspolicy och rekommenderar därför att du läser den regelbundet.
9. Granska, ändra, ta bort data eller ställa frågor? Du kan begära att få granska, ändra, ta bort eller överföra den data vi har om dig. Du kan t.ex. kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Vill du veta vilken data du gett oss tillåtelse att använda, eller vill du att vi ska sluta behandla alt. begränsa behandlingen av data, kan du begära detta. Det betyder att om du gett ditt samtycke kan du ta tillbaka det när du önskar. Vill du veta hur detta går till eller om du har frågor om Lindblad Reklams integritetspolicy, är du välkommen att kontakta ansvarig för vår datahantering. Skicka ett e-mail till johan@lindbladreklam.se eller ett brev till:
Lindblad Reklam AB
Att: Johan Lindblad Växelgatan 6
274 93 Skurup 10. Klagomål Är du missnöjd med hur vi hanterar persondata är du välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Dutch Data Protection Authority som utövar tillsyn över hantering av persondata.

Skyltar

Dibond, skummad PVC, Falconboard (papp), frigolit, akryl och lackad aluminiumplåt är några exempel

Dekaler

Vi tillverkar dekaler i alla storlekar i små och stora upplagor.

Banderol

Smidigt material som är lätthanterligt och ger effektfull exponering för både långvarigt eller kortvarigt budskap.

Fönsterdekor

Vi utför fönsterdekorer av alla typer. Ger din butik ett framträdande utseende, eller kontorsavdelare på företaget. 

Frostning

Vi hjälper er att ta fram en design efter era egna idéer och önskemål.